Home, Asia, Europe, North America, Latin America and Caribbean, Oceania, News, Sitemap
Home / Europe / Cyprus / Your Stories
loading map..

CYPRUS

Male to Male relationships: Legal only in some areas
Female to Female Relationships: Legal only in some areas
Age of consent: Different for heterosexuals and homosexuals
Marriage and Substitutes for Marriage: No law

Your Views

Are you LGBTI? We want to hear from you! Help us inform other users of the site with your views on this country. Below is a random question about this country. If it is relevant to you please answer it.

Have you had problems obtaining treatment for HIV/AIDS or STD/STIs in CYPRUS?
Yes, there is no access prevention (0 %) Yes, access to prevention is limited (0 %) Yes, getting prevention is stigmatized (0 %) No (0 %)

The Your Stories section is all about you! Please take a minute to tell visitors of the ILGA website about what LGBTI life is like in reality. Please submit your personal story and share your experience!

YOUR STORIES
Post a new story to this section

Readers Experiences

This is what people are saying about life for LGBTI people in CYPRUS...
(user currently living in CYPRUS) posted for gay lesbian transgender bisexual straight readers on 09/10/2011 tagged with at the work place +0
link
Kadından müdür olur mu?
13.09.2011 - TCAE


Ağustos ayı içerisinde kuruluşu tamamlanan Toplumsal Cinsiyet ve Azınlıklar Enstitüsü (TCAE) üyeleri Ömür Yılmaz, Enver Ethemer ve Umut Özkaleli Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın "Müdür" alma ilanında koşullardan birini "erkek olmak" olarak tespit edince kadınlara karşı işe almada ayrımcılık gösterilmesine dur demek için facebook üzerinden bir kampanya başlatarak “bu ifadenin acilen düzeltilip ilanın yeniden açılması ve bankanın kadın erkek eşitliğine hassasiyet göstereceğini ifade etmesi” yönünde talepte bulundu. Eşitlik ilkesinin her alanda uygulanmasına duyarlılık gösteren, sosyal sorumluluğu yüksek vatandaşlık bilinciyle hareket eden yüzü aşkın kişi, Limasol Türk Kooperatif Bankası’na bu taleplerini e-posta aracılığı ile iletti. Kampanyayı takiben açıklama yapan Limasol Türk Kooperatif Bankası, ilanın dilinin değiştirileceği müjdesini verdi.“Limasol Türk Kooperatif Bankası'nın gerekli düzeltmeleri yapacağı yönündeki açıklaması yanlışların düzeltilmesi ve ileri adım atmakta hepimizin kendine ayna tutması gerekliliğine ve bunun başarılabileceğine bir örnektir” açıklamasında bulunan Toplumsal Cinsiyet ve Azınlıklar Enstitüsü, kadınların yüzdelik olarak çoğunlukta bulundukları öğretmenlik ve memuriyet gibi mesleklerde alt ve ara kadrolarda sıkışmasının aşılarak, yönetici kadrolarda da yer alması gerektiğine ve bunun ayrımcılıktan arınmış toplumsal barışın, adaletin ve ilerlemenin yol haritası olduğuna vurgu yaptı.

Misyonunu toplumda dezavantajlı noktada bulunan bireyler ve gruplarla dayanışma içinde çalışmak ve cinsiyet, cinsel yönelim, bölge, sınıf, etnik köken, milliyet, fizikse/zihinsel engel sebebiyle ayrımcılık ve şiddet yaşanmasını elimine etmek olarak belirleyen TCAE, toplumun farklı kesimlerine karşı yapılan ayrımcılıkları takip etme ve ortadan kalkmaları için mücadele etme sözüyle yola çıktığını ifade etti.
add response to story
(user currently living in CYPRUS) posted for gay lesbian transgender bisexual straight readers on 09/10/2011 tagged with at the work place +0
link
Kadından müdür olur mu?
13.09.2011 - TCAE


Ağustos ayı içerisinde kuruluşu tamamlanan Toplumsal Cinsiyet ve Azınlıklar Enstitüsü (TCAE) üyeleri Ömür Yılmaz, Enver Ethemer ve Umut Özkaleli Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın "Müdür" alma ilanında koşullardan birini "erkek olmak" olarak tespit edince kadınlara karşı işe almada ayrımcılık gösterilmesine dur demek için facebook üzerinden bir kampanya başlatarak “bu ifadenin acilen düzeltilip ilanın yeniden açılması ve bankanın kadın erkek eşitliğine hassasiyet göstereceğini ifade etmesi” yönünde talepte bulundu. Eşitlik ilkesinin her alanda uygulanmasına duyarlılık gösteren, sosyal sorumluluğu yüksek vatandaşlık bilinciyle hareket eden yüzü aşkın kişi, Limasol Türk Kooperatif Bankası’na bu taleplerini e-posta aracılığı ile iletti. Kampanyayı takiben açıklama yapan Limasol Türk Kooperatif Bankası, ilanın dilinin değiştirileceği müjdesini verdi.“Limasol Türk Kooperatif Bankası'nın gerekli düzeltmeleri yapacağı yönündeki açıklaması yanlışların düzeltilmesi ve ileri adım atmakta hepimizin kendine ayna tutması gerekliliğine ve bunun başarılabileceğine bir örnektir” açıklamasında bulunan Toplumsal Cinsiyet ve Azınlıklar Enstitüsü, kadınların yüzdelik olarak çoğunlukta bulundukları öğretmenlik ve memuriyet gibi mesleklerde alt ve ara kadrolarda sıkışmasının aşılarak, yönetici kadrolarda da yer alması gerektiğine ve bunun ayrımcılıktan arınmış toplumsal barışın, adaletin ve ilerlemenin yol haritası olduğuna vurgu yaptı.

Misyonunu toplumda dezavantajlı noktada bulunan bireyler ve gruplarla dayanışma içinde çalışmak ve cinsiyet, cinsel yönelim, bölge, sınıf, etnik köken, milliyet, fizikse/zihinsel engel sebebiyle ayrımcılık ve şiddet yaşanmasını elimine etmek olarak belirleyen TCAE, toplumun farklı kesimlerine karşı yapılan ayrımcılıkları takip etme ve ortadan kalkmaları için mücadele etme sözüyle yola çıktığını ifade etti.
add response to story
add response to story
Bookmark and Share