Home, Asia, Europe, North America, Latin America and Caribbean, Oceania, News, Sitemap
Home / Bulgaria / Your Stories
loading map..
The Your Stories section is all about you! Please take a minute to tell visitors of the ILGA website about what LGBTI life is like in reality. Please submit your personal story and share your experience!

YOUR STORIES
Post a new story to this section

Readers Experiences

This is what people are saying about life for LGBTI people in BULGARIA...
sort by: [most recent] [most popular]

showing stories 1-50

link
ДО
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ДО
ПРЕЗИДЕНТСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ДО
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ

от
ГЛБТ „ИДЕА-БГ”, съдебна регистрация: № 1/18.03.2010-СГС – ФО,
Седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Суха река”, бл. 41, ап. 3
представлявано от Христо Петров Христов - Председател на УС
телефон +359885975963, E-mail: ideаpress@abv.bg


ОТНОСНО:
Злонамерени действия на служители от Министерство на образованието, младежта и науката в Република България, на Регионален инспекторат по образованието София – град и Министерство на вътрешните работи на Република България по време на управлението на партия ГЕРБ 2010-2013 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение ГЛБТ „ИДЕЯ-БГ” е организация имаща за цел да защитава правата на хора с различна сексуална ориентация, да спазва и опазва демократичните процеси в Република България. Да извършва контрол и информира властите за извършени нарушения.
За съжаление от 2010 г. насам се забелязва сериозно увеличаване на нарушения спрямо правата на хора с различна сексуална ориентация. Такива действия има и срещу граждани, които подкрепят тези членове или групи от обществото ни.
В доклад на международната неправителствена организация за защита на човешките права „Амнести Интернешънъл” се сочи, че България се възприема като страна с висок процент на дискриминация на малцинства, лош стандарт в затворите и хомофобия. Нашата организация е убедена в истинността на тези факти (можем да ги подкрепим с конкретни случаи).
Най-фрапиращ е случая срещу член на нашата организация и защитаващ го директор – работодател на потърпевшия, започнал от началото на 2010 год. и продължаващ до този момент. През месец юли 2010 год. Министерство на образованието, младежта и науката провежда конкурс за директори. За едно от столичните училища участват Христо Светославов Птухин и Верка Николова Русинова. От този момент нататък започват и техните проблеми. Председателят на комисията по конкурса г-н Лазар Додев след събеседването с Христо Птухин пред цялата комисия му задава въпроса дали го познава. Птухин в момента не успява да се досети за какво му се задава този въпрос. В последствие разбира, че някой се е опитал да го дискредитира, като му е приписал интимни отношения с г-н Додев. След спечелването на конкурса от г-жа Верка Русинова, която е назначена за директор на Първо помощно
училище – София, г-жа Латинка Борисова Ковачева тогава експерт „Интегрирано обучение и специални училища в Регионалния инспекторат по образование София – град, я кани на разговор при началника на РИО София - град Ваня Фердинандова Кастрева. Същата уведомява директор Верка Русинова, че нейния служител, старши учител Христо Птухин е хомосексуалист и има досие в СДВР. Г-жа Кастрева изисква от директор Верка Русинова да уволни незабавно старши учителя Христо Птухин. Русинова отказва с претекста, че няма законово основание за такова действие. Ваня Кастрева и отговаря, че ако Птухин не си отиде то Русинова ще си отиде.
В началото на 2011 г. се засилват атаките срещу директор Верка Русинова. От нея се изисква да отстрани от работа нашият член. Провеждани са събирания в МОМН, на които директорката е канена. На тези срещи са присъствали още представители на Синдиката на българските учители към КНСБ, тогава зам. министър Милена Дамянова, Пенка Иванова – директор на Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” от МОМН, както и представител на СДВР от дирекция „Детска престъпност”. Полицаят най-обстойно е представил всички данни за старши учителя Христо Птухин, които били съхранявани в СДВР, независимо от факта, че сме изискали от министър Цветан Цветанов след лична среща с него и с писмо да бъдат унищожени досиетата на хората с различна сексуална ориентация от масивите на полицията. Представителя на СДВР е настоявал члена на нашата организация г-н Христо Птухин да бъде уволнен, защото бил „опасен”. След като директора на Първо помощно училище г-жа Верка Русинова на една от поредните срещи отказва да го уволни е заплашена, че ще бъде отстранена, като я уволнят дисциплинарно и на нейно място ще бъде назначен друг директор, който да извърши този акт. Тъй като не помагат заплахите, през месец септември се изпраща проверка от МОМН и на базата на същата се иска дисциплинарно уволнение на директорката г-жа Верка Русинова. Тя се разболява и излиза в отпуск по болест. На нейно място е назначена за временно изпълняващ длъжността директор Латинка Борисова Ковачева. На 20 февруари 2012г. същата вика полиция от СДВР дирекция „Детска престъпност”. Девет човека начело с Виолета Аланджийска (директор на дирекция „Детска престъпност“ - СДВР) нахлуват в часа по география воден от старши учителя г-н Птухин, без да представят заповед и без да присъства временно изпълняващия длъжността директор на училището Латинка Ковачева. Учителя е отстранен от бюрото, на което има настолен служебен компютър, и една жена от полицаите започва да търси в компютъра, без да даде обяснение какво. Това действие трае около час и половина. През това време учениците, които са с умствени увреждания, предимно момчета, са разпитвани от полицаите - без присъствие на педагог, психолог или родител. На разпитите не е присъствала и временно изпълняващия длъжността директор на училището г-жа Латинка Ковачева, което е грубо нарушение на законовите разпоредби. Учениците са разпитвани дали г-н Птухин им прожектирал порно, пускал ли им е такова на компютъра, знаят ли къде живее, идвали ли са му на гости, опипвал ли ги е, дали ги е бил или заплашвал. На всички въпроси децата са отговорили отрицателно. Докато трае проверката на полицията на нашият член г-н Христо Птухин му е прилошало и сам е извикал „Бърза помощ“ на тел. 112. След идването на „Бърза помощ“ го откарват в УМБАЛ „Царица Йоана”. По същото време временно изпълняващия длъжността директор Латинка Ковачева провежда неправомерно Общо събрание, на което предлага мястото, на което е назначен старши учителя Христо Птухин, да бъде преобразувано на такова за бременни или за инвалиди. За това той не е и уведомен. През следващите дни в медиите се пускат заглавия и статии, в които г-н Птухин е представен като гей и педофил, уронват му авторитета и достойнството. Училището се посещава от журналисти от в. „Телеграф” и „Монитор”. Временно изпълняващата длъжността директор Латинка Ковачева вместо да се погрижи да успокои децата и да ги закриля, дава с охота интервюта. Многократно е молена от г-н Христо Птухин да спре допускането на журналисти в сградата и да обърне внимание върху провеждането на учебния процес, но отговорите и са били: да си влиза в час, да не се занимава с неща, които не са негова работа. По телевизиите ТВ7 в Новините и предаването „Бодилник”, по БТВ Action и БТВ Новините са излъчени репортажи с участието на директора на дирекция „Детска престъпност” Виолета Аланджийска, която го нарича гей, педофил и престъпник.
Г-н Министър-Председател, от всички тези действия срещу старши учителя Христо Птухин достигаме до извода, че през цялото време се е се целяло неговото дискредитиране, оклеветяване и унижаване пред обществото. Набеждават го за да бъде отстранен от работа и в бъдеще същият да не може да бъде преподавател в системата на образование.
Същевременно здравословното състояние на г-н Птухин се влошава и той излиза в болнични от 27 февруари 2012г. В деня на неговото излизане в отпуск по болест временно изпълняващия длъжността директор Латинка Ковачева обявява мястото му в сайта на РИО за свободно и при завръщането му на работа пред всички колеги връчва заповед за освобождаването му. Неговото място е заето от студент по това време, който е с 100% инвалидност. Този човек е неправоспособен съгласно Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. за изискванията за заемане на длъжността “учител” или “възпитател” съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност.
С тези действия, ние членовете на ГЛБТ „ИДЕЯ-БГ” се убедихме, че старши учителя Христо Птухин е преследван и дискриминиран от служителите на МОМН - зам. министър Милена Дамянова, Пенка Иванова - директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” - МОМН, Ваня Фердинандова Кастрева - началник на РИО София-град, временно изпълняващ длъжността директор Латинка Борисова Ковачева и от Виолета Тодорова Аланджийска - директор на дирекция „Детска престъпност” при СДВР.
Дами и господа, за съжаление сговористите от МОМН и РИО подкрепящи политиката на партия ГЕРБ не спират до тук. След отстраняването на нашия член Христо Птухин е издадена заповед за дисциплинарно уволнение на човека, който е защитавал законно от преследване старшия учител, директора на Първо помощно училище „Проф. дпн Георги Ангушев” – гр. София, Верка Николова Русинова. Един честен и достоен човек попада под ударите на хора, узурпирали властта в образованието, смятащи се за незаменими и извършващи „лов на вещици”. Ето защо, се обръщаме към Вас с искрена молба за следното:
1. Изискваме от новия министър на образованието на Република България г-жа Анелия Клисарска да анулира заповедта за дисциплинарно уволнение на директор Верка Николова Русинова и да я възстанови на предишната и длъжност в Първо помощно училище „Проф. дпн Георги Ангушев” – гр. София.
2. Да бъде отменена заповедта за отстраняване от работа, като Старши учител и и да се възстанови на работа г-н Христо Светославов Птухин.
3. Поради хомофобско отношение и омраза към учители с различна полова ориентация и подкрепящите ги хора преследвани заради това ние изискваме отстраняването от длъжност на началник на РИО Сфия-град, Ваня Фердинандова Кастрева.
4. Настояваме министър Цветелин Йовчев да отстрани от длъжност директор на дирекция „Детска престъпност” при СДВР Виолета Аланджийска за хомофобия и злоупотреба със служебна информация.
5. Изискваме да се предприемат действия, с които да се прекрати дискриминирането на хора с различна сексуална ориентация или с различна партийна принадлежност, както и преследването на техните поддръжници в Република България. Настояваме Народното събрание да внесе промени в НК, с които да се инкриминира хомофобията и действията и последствията свързани с нея, като бъде налагано наказание подобно за престъпление срещу личността.
6. Ако държавните органи не изпълнят нашите искания ще бъдем принудени с всички законни средства да изразим своя протест включително сезиране на международни организации в ЕС и ООН за правата на човека и изискване спрямо Република България да бъдат наложени санкции.


12.06.2013г. Председател на ЛГБТ „ИДЕЯ-БГ”
София / Христо Петров /
add response to story
bibi (user currently living in BELGIUM) posted for gay readers on 21/01/2013 tagged with sexual orientation, illegality of male to male relationships +5
link
Hi, my name... it is not important. I am gipsy from Bulgaria. one country who is in eurpean comunity, but not every thing is "European". My parrents are muslim. when I was 23 started to impose on me verbal abuse. in religious communities such as Muslims or among Gypsy ethno what people say and relatives is important. one year later, my father tried to marry me strength. left me no choice other then to leave home and try to rebuild my life from scratch. and so alone, with only 10 euros in my pocket arrived in Belgium. year and a half has passed since then. often cry because miss me my mom. I think about suicide. but then I loose the bad thoughts and say, one day it will be over.
add response to story
Bookmark and Share