Home, Asia, Europe, North America, Latin America and Caribbean, Oceania, News, Sitemap
EN


Home / Europe / Poland / Articles / ILGA-EUROPE PRESS RELEASE ON POLAND
loading map..

Contributors

anonymous contributorWritten anonymously. (English)

Facebook

tagged with: policy making
ILGA-EUROPE PRESS RELEASE ON POLAND

in POLAND, 08/11/2005

Protest action - Poland's equality body is under threat

Last Friday (Nov. 4th) the Polish Prime Minister announced that the office of Plenipotentiary for Equal Status, a central administration body responsible for the delivery of basic policies counteracting discrimination, supporting gender equality and offering equal opportunities for marginalized groups will be liquidated.

During the four years of its activity, the Office of Plenipotentiary for Equal Status of Women and Men has been effectively active in the field of counteracting discrimination, contributing to changes in Polish legislation, introducing the issue of equality into the public discourse and successfully implementing projects financed from EU sources.
80 Polish NGOs (women, LGBT and other representing national and religious minorities) sent on Friday a protest to the Prime Minister. It would be great if you could also support us and send a protest to Mr. Kazimierz Marcinkiewicz (Prime Minister). Please find below a proposed text of the letter which is to the great extend based on the letter signed by the Polish NGOs.

Please inform us if you send this letter by writing to neww@neww.org.pl
Thank you for your support,
Malgorzata Tarasiewicz
Director, NEWW/NEWW-Polska


Mr. Kazimierz Marcinkiewicz
Prime Minister of Poland
00-583 Warszawa,
Al. Ujazdowskie 1/3
phone (0-22) 694-60-00
fax (0-22) 625-26-37
cirinfo@kprm.gov.pl

Dear Prime Minister,
I am writing to express my deep concern with the declaration made by the new Polish government last week concerning the abolishment of the Office of Plenipotentiary for Equal Status of Women and Men – a central administration body responsible for the delivery of basic policies counteracting discrimination, supporting gender equality and offering equal opportunities for marginalized groups. During the four years of its activity, the Office of Plenipotentiary for Equal Status of Women and Men has been effectively active in the field of counteracting discrimination, contributing to changes in Polish legislation and introducing the issue of equality into the public discourse.
We would like to remind that by establishing the institution of the Office of Plenipotentiary for Equal Status of Women and Men, responsible for counteracting discrimination based on sex, race, ethnic origin, religion or beliefs, age or sexual orientation, the Polish government met its obligations resulting from such international documents as the Beijing Platform of Action, Directive 2002/73/EC on the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions, Directive 2000/43/EC implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin and Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation.
We firmly protest against the abolishment of this institution which, like no other, has efficiently introduced the perspective of equal opportunities into the activities of Polish state authorities. At the same time we call for full implementation of the EU directives listed above, which provide for the creation of an independent body counteracting discrimination. Such bodies have already been created in all EU Member States, successfully enforcing the rules of gender equality and counteracting unequal treatment of minority groups.
It should also be stressed that abolishing the Office of Plenipotentiary for Equal Status of Women and Men will constitute a breach of Poland’s obligations towards the European Communities.
I believe that equality, counteracting discrimination and tolerance will constitute the most important values of the new government, and the cooperation with non-government organizations will remain the priority of state authorities.

List of Polish NGOs which sent the letter to the Prime Minister:

Kampania Przeciw Homofobii
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Stowarzyszenie Wspó?pracy Kobiet, NEWW-Polska
Centrum Praw Kobiet
Zwi?zek Romów Polskich
Stow. Pomocy im. ?w. Franciszka
Koalicja Karat
Porozumienie Kobiet 8 Marca
Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Równego Statusu P?ci Pekin 1995
Fundacja O?Ka, O?rodek Informacji ?rodowisk Kobiecych
Fundacja Feminoteka
Stowarzyszenie Romów w Mielcu
Fundacja Rodzi? po Ludzku
Centrum Wspierania Organizacji Pozarz?dowych CeWOP
Lokalny O?rodek Przeciwdzia?ania Dyskryminacji
Stowarzyszenie KARPATYart
Podkarpackie Forum Pozarz?dowe
Centrum Dialogu Mi?dzykulturowego
Centrum Dialogu Mi?dzykulturowego - o?rodek w Chyrowej
Centrum Dialogu Mi?dzykulturowego - o?rodek w Mokrem
Centrum Dialogu Mi?dzykulturowego - o?rodek w Mielcu
Biuro Poradnictwa Obywatelskiego
Biuro Szkoleniowo – Konsultingowe
Stowarzyszenie Rodzin Otwarty Umys?
Stowarzyszenie Dialog Spo?eczny
Kujawsko-Pomorskie Centrum Promocji Kobiet Toru?
Demokratyczna Unia Kobiet Klub w Gda?sku
Stowarzyszenie Samopomocowe" Kr?g"
Fundacja Przestrzenie Dialogu
Przedwyborcza Koalicja Kobiet w Radomiu
Koalicja Kobiet Europejskich w Radomiu
Fundacja Kobiet Polskich "Zawsze Zdrowa i Aktywna" w Radomiu
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Sosnowiec
Polskie Stowarzyszenie Wolnomy?licieli
Fundacja Edukacji Spo?ecznej
Demokratyczna Unia Kobiet, Klub w Bydgoszczy, Toruniu, W?oc?awku
Stowarzyszenie "Terapia, Edukacja, Rozwój - Ster"
Stowarzyszenie "NIGDY WI?CEJ"
Fundacja "Zadba? o ?wiat"
Stowarzyszenie Mazowieckie Centrum Przedsi?biorczo?ci w Sypniewie
Fundacja Kultura dla Tolerancji w Krakowie
Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich Nasza Szansa w Lesku
Stowarzyszenie Wspó?pracy Regionalnej
Stowarzyszenie Folklorystyczne Paw?osiowianie w Paw?osiowie
Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej
Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA
Go?dapskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
Centrum Praw Kobiet, Kraków
Stowarzyszenie na Rzecz Praw Odpowiedzialnych Rodziców
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównowa?onego Rozwoju "Mediana"
Mi?dzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek na Rzecz Kultury w Polsce
Lambda Warszawa
Demokratyczna Unia Kobiet-Klub w D?bicy
Towarzystwo Inicjatyw Spo?ecznych "TROSKA"
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA
Towarzystwo Przyjació? Brwinowa
Porozumienie Lesbijek (LBT)
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce
Nieformalna Grupa ?ód? Gender
Ko?o Naukowe Gender Studies "Nic Tak Samo"
Lo?a Kobiet
Fundacja Kobiet Polskich Zawsze Zdrowa i Aktywna
Gender Studies Instytut Stosowanych Nauk Spo?ecznych UW
Stowarzyszenie Edukacji, Rozwoju i Aktywizacji "ERA"
Federacja M?odych Unii Pracy
Fundacja na rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa"
Attac Polska
Interdyscyplinarna Grupa Gender Studiem Uniwersytet Wroc?awski
Akademia Outplacementu in Leadership in Lucent Technologies
Nieformalna Grupa GENDA, S?ubice/Frankfurt nad Odr?
Fundacja PRAESTERNO, oddzia? w ?odzi
M?odzi Socjali?ci
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo?ecznych WARIANT
Stowarzyszenie Kobiety-Kobietom Pozna?
Stowarzyszenie Spo?eczno-Kulturalne Klub Kobieta 2000 Choszczno
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Poszukuj?cych Pracy „Victoria” – Rzeszów
Liga Kobiet Polskich Oddzia? Terenowy w Elbl?gu
Federacja Organizacji S?u?ebnych na Rzecz Kobiet i Ich Rodzin "VICTORIA" w Elbl?gu
?ydowskie Stowarzyszenie "Czulent"
Redakcja Krytyki Politycznej
Bookmark and Share